Cảnh báo về thông tin giả mạo và lừa đảo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam

  c nh b o v th ng tin gi m o v l a 85143 1708704583057

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đưa ra cảnh báo quan trọng về việc xuất hiện thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi của cộng đồng cầu lông và phụ huynh.

  Cảnh báo về thông tin giả mạo và lừa đảo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đưa ra một cảnh báo quan trọng đối với cộng đồng cầu lông và phụ huynh về việc xuất hiện thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của những người yêu thích môn thể thao này.

  Cảnh báo về thông tin giả mạo và lừa đảo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam - -114589990

  ( Ảnh: Thethao )

  Theo thông tin từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam, đã có nhiều phản ánh từ phụ huynh và những người yêu thích cầu lông về việc có một trang Facebook giả mạo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Mục đích của trang này là để thu tiền và gây ảnh hưởng đến quyền lợi của những cá nhân và tập thể liên quan.

  Cảnh báo về thông tin giả mạo và lừa đảo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam - 1676877106

  ( Ảnh: Thethao )

  Ông Khoa Trung Kiên, phụ trách bộ môn cầu lông và là ủy viên ban chấp hành Liên đoàn cầu lông Việt Nam, đã lên tiếng xác nhận rằng không có bất kỳ chương trình đào tạo nào của Liên đoàn cầu lông Việt Nam được tổ chức thông qua trang Facebook giả mạo này. Liên đoàn đã nhận được thông tin về những trường hợp bị lừa đảo và mất tiền lớn. Hiện tại, Liên đoàn cầu lông Việt Nam đang tiến hành các thủ tục pháp lý để có những chứng thực cụ thể và đảm bảo quyền lợi cho những người bị ảnh hưởng.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đối mặt với thông tin giả mạo và lừa đảo

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đưa ra cảnh báo quan trọng đối với cộng đồng cầu lông và phụ huynh về việc xuất hiện thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của những người yêu thích môn thể thao này.

  Theo thông tin từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam, đã có nhiều phản ánh từ phụ huynh và những người yêu thích cầu lông về việc có một trang Facebook giả mạo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Mục đích của trang này là để thu tiền và gây ảnh hưởng đến quyền lợi của những cá nhân và tập thể liên quan.

  Ông Khoa Trung Kiên, phụ trách bộ môn cầu lông và là ủy viên ban chấp hành Liên đoàn cầu lông Việt Nam, đã lên tiếng xác nhận rằng không có bất kỳ chương trình đào tạo nào của Liên đoàn cầu lông Việt Nam được tổ chức thông qua trang Facebook giả mạo này. Liên đoàn đã nhận được thông tin về những trường hợp bị lừa đảo và mất tiền lớn. Hiện tại, Liên đoàn cầu lông Việt Nam đang tiến hành các thủ tục pháp lý để có những chứng thực cụ thể và đảm bảo quyền lợi cho những người bị ảnh hưởng.

  Cảnh báo: Trang Facebook giả mạo Liên đoàn cầu lông Việt Nam

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đưa ra một cảnh báo quan trọng đối với cộng đồng cầu lông và phụ huynh về việc xuất hiện thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của những người yêu thích môn thể thao này.

  Ông Khoa Trung Kiên, phụ trách bộ môn cầu lông và là ủy viên ban chấp hành Liên đoàn cầu lông Việt Nam, đã lên tiếng xác nhận rằng không có bất kỳ chương trình đào tạo nào của Liên đoàn cầu lông Việt Nam được tổ chức thông qua trang Facebook giả mạo này. Liên đoàn đã nhận được thông tin về những trường hợp bị lừa đảo và mất tiền lớn. Hiện tại, Liên đoàn cầu lông Việt Nam đang tiến hành các thủ tục pháp lý để có những chứng thực cụ thể và đảm bảo quyền lợi cho những người bị ảnh hưởng.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam khuyến cáo cảnh giác với thông tin giả mạo

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đưa ra một cảnh báo quan trọng đối với cộng đồng cầu lông và phụ huynh về việc xuất hiện thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của những người yêu thích môn thể thao này.

  Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam, cũng cho biết rằng bộ phận pháp lý của Liên đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng và quản lý để đảm bảo sự minh bạch và chính xác nhất về vai trò của Liên đoàn cũng như đảm bảo không có việc thu tiền như đã được phản ánh.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam khuyến cáo tất cả các cá nhân, tổ chức và phụ huynh cùng với các vận động viên không bị lừa đảo và ảnh hưởng về tiền bạc bằng cách kiểm tra và xác minh thông tin một cách cụ thể. Cần tỉnh táo và không tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào trên trang Facebook giả mạo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Đồng thời, cần liên hệ trực tiếp với Liên đoàn cầu lông Việt Nam hoặc các cơ quan chức năng để xác nhận thông tin chính xác và tránh mất tiền mất công không đáng có.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đối mặt với vấn đề thông tin giả mạo và lừa đảo

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đưa ra cảnh báo quan trọng về việc xuất hiện thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi của cộng đồng cầu lông và phụ huynh.

  Theo thông tin từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam, đã có nhiều phản ánh từ phụ huynh và những người yêu thích cầu lông về việc có một trang Facebook giả mạo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Mục đích của trang này là để thu tiền và gây ảnh hưởng đến quyền lợi của những cá nhân và tập thể liên quan.

  Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam, cũng cho biết rằng bộ phận pháp lý của Liên đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng và quản lý để đảm bảo sự minh bạch và chính xác nhất về vai trò của Liên đoàn cũng như đảm bảo không có việc thu tiền như đã được phản ánh.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam cảnh báo về thông tin giả mạo và lừa đảo

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đưa ra một cảnh báo quan trọng về việc xuất hiện thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi của cộng đồng cầu lông và phụ huynh.

  Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam, cũng cho biết rằng bộ phận pháp lý của Liên đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng và quản lý để đảm bảo sự minh bạch và chính xác nhất về vai trò của Liên đoàn cũng như đảm bảo không có việc thu tiền như đã được phản ánh.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam khuyến cáo tất cả các cá nhân, tổ chức và phụ huynh cùng với các vận động viên không bị lừa đảo và ảnh hưởng về tiền bạc bằng cách kiểm tra và xác minh thông tin một cách cụ thể. Cần tỉnh táo và không tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào trên trang Facebook giả mạo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Đồng thời, cần liên hệ trực tiếp với Liên đoàn cầu lông Việt Nam hoặc các cơ quan chức năng để xác nhận thông tin chính xác và tránh mất tiền mất công không đáng có.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam cảnh báo về thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đưa ra một cảnh báo quan trọng về việc xuất hiện thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi của cộng đồng cầu lông và phụ huynh.

  Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam, cũng cho biết rằng bộ phận pháp lý của Liên đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng và quản lý để đảm bảo sự minh bạch và chính xác nhất về vai trò của Liên đoàn cũng như đảm bảo không có việc thu tiền như đã được phản ánh.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam khuyến cáo tất cả các cá nhân, tổ chức và phụ huynh cùng với các vận động viên không bị lừa đảo và ảnh hưởng về tiền bạc bằng cách kiểm tra và xác minh thông tin một cách cụ thể. Cần tỉnh táo và không tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào trên trang Facebook giả mạo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Đồng thời, cần liên hệ trực tiếp với Liên đoàn cầu lông Việt Nam hoặc các cơ quan chức năng để xác nhận thông tin chính xác và tránh mất tiền mất công không đáng có.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam: Thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đưa ra cảnh báo quan trọng về việc xuất hiện thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi của cộng đồng cầu lông và phụ huynh.

  Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam, cũng cho biết rằng bộ phận pháp lý của Liên đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng và quản lý để đảm bảo sự minh bạch và chính xác nhất về vai trò của Liên đoàn cũng như đảm bảo không có việc thu tiền như đã được phản ánh.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam khuyến cáo tất cả các cá nhân, tổ chức và phụ huynh cùng với các vận động viên không bị lừa đảo và ảnh hưởng về tiền bạc bằng cách kiểm tra và xác minh thông tin một cách cụ thể. Cần tỉnh táo và không tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào trên trang Facebook giả mạo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Đồng thời, cần liên hệ trực tiếp với Liên đoàn cầu lông Việt Nam hoặc các cơ quan chức năng để xác nhận thông tin chính xác và tránh mất tiền mất công không đáng có.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam cảnh báo về thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đưa ra cảnh báo quan trọng về việc xuất hiện thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi của cộng đồng cầu lông và phụ huynh.

  Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam, cũng cho biết rằng bộ phận pháp lý của Liên đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng và quản lý để đảm bảo sự minh bạch và chính xác nhất về vai trò của Liên đoàn cũng như đảm bảo không có việc thu tiền như đã được phản ánh.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam khuyến cáo tất cả các cá nhân, tổ chức và phụ huynh cùng với các vận động viên không bị lừa đảo và ảnh hưởng về tiền bạc bằng cách kiểm tra và xác minh thông tin một cách cụ thể. Cần tỉnh táo và không tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào trên trang Facebook giả mạo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Đồng thời, cần liên hệ trực tiếp với Liên đoàn cầu lông Việt Nam hoặc các cơ quan chức năng để xác nhận thông tin chính xác và tránh mất tiền mất công không đáng có.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam: Cảnh báo thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đưa ra cảnh báo quan trọng về việc xuất hiện thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi của cộng đồng cầu lông và phụ huynh.

  Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam, cũng cho biết rằng bộ phận pháp lý của Liên đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng và quản lý để đảm bảo sự minh bạch và chính xác nhất về vai trò của Liên đoàn cũng như đảm bảo không có việc thu tiền như đã được phản ánh.

  Liên đoàn cầu lông Việt Nam khuyến cáo tất cả các cá nhân, tổ chức và phụ huynh cùng với các vận động viên không bị lừa đảo và ảnh hưởng về tiền bạc bằng cách kiểm tra và xác minh thông tin một cách cụ thể. Cần tỉnh táo và không tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào trên trang Facebook giả mạo của Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Đồng thời, cần liên hệ trực tiếp với Liên đoàn cầu lông Việt Nam hoặc các cơ quan chức năng để xác nhận thông tin chính xác và tránh mất tiền mất công không đáng có.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *