Đà Nẵng đặt mục tiêu chuyển đổi số vào năm 2024

n ng t m c ti u ch 104023 1711028056128

Đà Nẵng đặt mục tiêu chuyển đổi số vào năm 2024 với những chỉ tiêu quan trọng như sử dụng nền tảng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường việc sử dụng hợp đồng điện tử và phát triển công nghiệp ICT để tăng cường kinh tế số.

Đà Nẵng chuyển đổi số vào năm 2024

Đà Nẵng đã đặt mục tiêu chuyển đổi số vào năm 2024, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Thành phố mong muốn sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để đẩy mạnh sự phát triển.

Đà Nẵng đặt mục tiêu chuyển đổi số vào năm 2024 - 157126998

( Ảnh: Viettimes )

Theo mục tiêu đã đề ra, Đà Nẵng mong muốn 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức trong quản lý và vận hành, đồng thời tăng tính minh bạch và tin cậy trong giao dịch kinh doanh.

Thành phố cũng hướng đến mục tiêu 70% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử. Việc sử dụng hợp đồng điện tử giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt thủ tục giấy tờ, đồng thời tăng cường tính bảo mật và tránh rủi ro trong giao dịch kinh doanh.

Tăng cường kinh tế số và công nghiệp ICT

Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số chiếm 22% trong GRDP. Thành phố hy vọng tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ và truyền thông phát triển. Việc tăng cường công nghiệp ICT và phát triển công ty công nghệ sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố.

Theo báo cáo, công nghiệp ICT sẽ chiếm tỷ trọng 14% trong GRDP của Đà Nẵng. Điều này cho thấy sự quan trọng của ngành công nghệ thông tin và truyền thông đối với sự phát triển của thành phố. Đà Nẵng mong muốn trở thành trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu.

Cơ hội phát triển và lợi ích cho doanh nghiệp và người dân

Đà Nẵng thể hiện quyết tâm và cam kết trong việc chuyển đổi số và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông. Thành phố hy vọng rằng sự đổi mới và sử dụng công nghệ sẽ mang lại những lợi ích rõ rệt cho cả doanh nghiệp và người dân.

Đà Nẵng đang đứng trước một cơ hội lớn để nâng cao vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Thành phố mong muốn trở thành trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu, thu hút đầu tư và tài năng trong ngành này.

Qua những mục tiêu đã đề ra, Đà Nẵng hi vọng sẽ tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ thông tin và truyền thông để phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.